Integritetspolicy

Sporthallen i Solna AB, Ankdammsgatan 46, 171 67 Solna, är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi har ansvaret för hur dina personuppgifter hanteras och att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Namn, E-postadress, Telefonnummer, Postadress, Utskicksinställningar, Anteckningar, IP-adress och Kundnummer
Dessa uppgifter samlas in för att bokning ska kunna genomföras och hanteras samt att vi ska kunna kontakta och identifiera dig som kund.
Dessutom sparas boknings- och försäljningshistorik, för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund samt för statistiska ändamål.
Hur samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifter samlas in på två sätt:
Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss. Då du själv anger personuppgifter vid onlinebokning.
Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifter sparas i högst ett (1) år efter avslutad kundrelation.
Marknadsutskick
Om marknadsutskick görs från oss kan du genom en länk i e-postmeddelandet/SMS:et som skickats, låta oss veta att du inte längre önskar få dessa utskick. Inga fler utskick görs då till din e-postadress/mobilnummer. Du kommer fortfarande att få de obligatoriska bokningsbekräftelserna och påminnelser om bokad tid.
Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Säkerhet
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.
Kameraövervakning
Våra anläggningar är utrustade med kamerabevakning med bildupptagning utan ljud. Kamerabevakningens huvudsakliga syfte är att skydda hallbolagets egendom, våra kunders säkerhet och fungera som ett hjälpmedel till hallbolagets personal. Hallbolagets personal tar hjälp av en videoström för att se om en lokal används och/eller att den används i rätt syfte.
Hallbolagets personal har ej tillgång till inspelat material.
Hallbolagets anlitade säkerhetsföretag har tillgång till lagrat material på efterfrågan av polismyndighet.
Material lagras som mest i 60dagar där materialet raderas automatiskt enligt EU-lagstiftning. Allt material lagras i länder godkända enligt GDPR.
Ändring av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på följande sida:  www.solnahallen.com/integritetspolicy