Föreningar

Sporthallen i Solna AB driver anläggningarna Solnahallen och Råstaparkhallen. Bolaget ägs av 17 idrottsföreningar i Solna.